Kognitiv coaching

Evidensbaserad Kognitiv &
beteendeinriktad psykologisk coaching

Kognitiva Teamet erbjuder Kognitiv och beteendeinriktad coaching att uppnå mål och visioner. Vi hjälper dig att fokusera för att uppnå bättre resultat.

Kognitiv och beteendeinriktad coaching är en form av psykologisk coaching. Psykologisk coaching innebär att coachingen bygger på psykologiska teorier och vetenskapliga studier. Coachingen hjälper dig att nå dina mål genom nya strategier. Målen kan vara personliga eller arbetsrelaterade och exempel på vanliga mål är – att bli bättre på att slutföra tråkiga eller jobbiga uppgifter. Bli bättre på att presentera inför grupp, lära sig hantera krävande kunder eller kollegor. Känna mindre stress och bli mera effektiv. Lära dig att säga nej på ett bra sätt.

Mellan varje sammankomst arbetar du med hemuppgifter som är utformade utifån dina mål. Coachingstöd via mail och telefon ingår.

Coachingsamtalen är 50 minuter.

Kontakta: Anette Sjödin för mer information 0707-609 919
anette.sjodin@kognitivateamet.com

[button style=”btn-default btn-sm” type=”link” target=”false” title=”Läs mer” link=”index.php?page_id=11″]