Mindfulness

Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR)

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Mindfulnesskursen är upplevelsebaserad.

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Varje session har fokus på olika mindfulnessövningar och egen reflektion samt en mindre del teori.

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Kursen innehåller följande övningar; kroppskanning, sittande och gående meditation samt liggande och stående yoga.

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Hemuppgifter ingår mellan sessionerna och tar ca 1 timme/dag.

Respektive sessions innehåll;

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Introduktion till mindfulness (medveten närvaro) och att vara här och nu.

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Attityder i mindfulness. Autopilot.

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Behagliga upplevelser.

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Stress. Kroppsliga och känslomässiga symtom vid stress. Obehagliga upplevelser.

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Acceptans.

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Kommunikation.

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Integrera mindfulness i vardagen.

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Avslutning och början på något nytt.

För mer information kontakta anette.sjodin@kognitivateamet.com

Besök gärna på facebook: facebook


 

MEDVETEN NÄRVARO – MINDFULNESS

Att vara medvetet närvarande innebär att vara vaken i nuet, att lägga märke till det som sker runtomkring och hur det påverkar ens inre scen.  Vara medvetet närvarande i nuet ger en större självinsikt och ökar också våra valmöjligheter och vår förmåga att nå våra mål. Vem är det som bestämmer i ditt liv? i denna övning ligger fokus på hur man styr sin koncentration och uppmärksamhet. Begreppet mindfulness, knyter an till de zenbuddhistiska traditioner och har visat vara effektiv i modern västerländsk psykoterapi.

Minfulness – Medveten närvaro, är en utbildning för att minska stressen och ökat välbefinnande. Genom att träna sig i medveten närvaro får vi en större självinsikt, detta bidrar till att vi ökar våra valmöjligheter och vår förmåga att nå våra mål.