Stresshantering

Kognitiva Teamet erbjuder företag, organisationer, privata och offentliga vårdgivare spetskompetens inom stressprevention och att förebygga psykisk ohälsa. Vår tydliga målsättning är våra tjänster skall leda till ökad hälsa och välbefinnande för individen och minskade kostnader för psykisk ohälsa.

Vi erbjuder också samtal som bidrar till att hitta nya lösningar på arbetsrelaterade problem utveckla en mer hälsosam livsstil.

Kognitiva Teamet kan bli din samarbetspartner när det gäller att skapa långtidsfriska medarbetare.

Vi kan hjälpa ert företag med:

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] utbildning i stresshantering

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] utbildning i att sova bättre med KBT

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] gå ner i vikt med Kognitiv Beteendeterapi

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] utbildning i avslappning & mindfulness

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] stödsamtal för medarbetare

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] förebyggande friskvårdsinsatser

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] coaching i att bli mer effektiv och hantera stress

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] coaching för ledare

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] inspirationsföreläsningar på temat hälsa och stresshantering


Kontakt verksamhetsansvarig Anette Sjödin för gratis konsultation hur vi kan hjälpa ditt företag att få långtidsfriska medarbetare.

Ring 070-197 29 12 eller maila till info@kognitivateamet.com

Tänk på att aldrig skicka personlig information via mail.