Stresshantering

Kognitiva Teamet erbjuder företag, organisationer, privata och offentliga vårdgivare spetskompetens inom stressprevention och att förebygga psykisk ohälsa. Vår tydliga målsättning är våra tjänster skall leda till ökad hälsa och välbefinnande för individen och minskade kostnader för psykisk ohälsa.

Vi erbjuder också samtal som bidrar till att hitta nya lösningar på arbetsrelaterade problem utveckla en mer hälsosam livsstil.

Kognitiva Teamet kan bli din samarbetspartner när det gäller att skapa långtidsfriska medarbetare.

Vi kan hjälpa ert företag med:

 utbildning i stresshantering

utbildning i att sova bättre med KBT

gå ner i vikt med Kognitiv Beteendeterapi

 utbildning i avslappning & mindfulness

 stödsamtal för medarbetare

förebyggande friskvårdsinsatser

coaching i att bli mer effektiv och hantera stress

coaching för ledare

inspirationsföreläsningar på temat hälsa och stresshantering


Kontakt verksamhetsansvarig Mattias Sjödin för gratis konsultation hur vi kan hjälpa ditt företag att få långtidsfriska medarbetare.

mattias.sjodin@ktrehab.se

Tänk på att aldrig skicka personlig information via mail.