Krishantering

När vi drabbas av allvarliga  händelser som medför traumatisk stress har vi behov av stöd.

Vår förmåga att hantera situationen blir kraftigt överbelastad och ger upphov till traumatisk stress. Krisreaktionen följer ofta ett mönster och vi behöver ofta stöd och omhändertagande.

När arbetsgruppen eller den enskilda medarbetaren drabbas av allvarliga händelser som medför traumatisk stress har medarbetare ett särskilt behov av stöd.

Genom stöd och bearbetning kan den drabbade få hjälp att hantera vad som hänt. Genom traumabearbetning kan besvär reduceras.