Kognitiv coaching för medarbetare

Kognitiv Beteendeinriktad psykologisk coaching för medarbetare

Kognitiv Beteendeinriktad psykologisk Coaching är en evidensbaserad metod för personlig utveckling och personligt ledarskap som har effekter på både individ, organisation och affärsverksamhet.

Coaching bidrar till att förbättra arbetsprestation och ökar arbetsglädjen och får medarbetare att stanna kvar i företaget.

Coaching hjälper oss att utnyttja tankens kraft på ett bättre sätt. Coaching handlar även om att fokusera på våra möjligheter mer än våra problem. Genom coaching kan vi lära känna våra egna stressreaktioner och förändra våra tankemönster för att minska stressen i våra liv. Avslappningsträning som är en del av mental träning, ökar chans för återhämtning, vila och ökad energi.

Begreppet coaching används flitigt i dag och en vanlig definition av coaching är ”processer för att frigöra och utveckla människors potential. Mental träning som det även kallas handlar om att börja inse och utnyttja potentialen i tankens kraft.

Flera tusen vetenskapliga studier har visat att regelbundet praktiserande av mental träning leder till förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Ökad arbets- och livsglädje. Bättre självkänsla och självförtroende. Ökat arbets- och studieförmåga och en ökad möjlighet att nå sina livsmål.

Under en längre tid har mental träning används inom idrottsvärlden och idag ingår mental träning som en naturlig del i de flesta toppidrottsmän och toppidrottskvinnors totala träning. Inom arbetslivet och sjukvården växer intresset för mental träning. Studier visar att mental träning kan motverka olika påfrestningar, förbättra samarbete, arbetsprestationer och öka inlärningsförmågan.

Hittills har friskvårdsperspektivet lagt stor tonvikt på motionens och matens betydelse för att förebygga och bibehålla hälsa. Nu växer intresset för mental kan ha en avgörande roll för att förbättra vår livskvalitet. Mental träning har visat sig kunna förstärka immunsystemet och motverka sjukdomar.

Stress och utbrändhet som förekommer bland många människor idag har uppkommit i ett samspel mellan individuella, mellanmänskliga organisatoriska och samhälleliga faktorer. Naturligtvis måste åtgärder vidtas på olika nivåer för att lösa problemen. Mental träning kan vara ett av dessa angreppssätt att få ökad energi för att ta itu med problemen.

Mental träning innebär inte att vi blir mer självupptagna. Genom att träna mentalt kan individen få ökad styrka och drivkraft för att aktivt engagera sig mer i utåtriktad verksamhet. Genom mental träning kan självförtroendet förstärkas.

Forskningen visar att visualisering och affirmationer som är en del av mental träning, förbättrar hälsobesvär som ångest, depression och psykosomatiska besvär.

Kognitiva Teamet erbjuder coaching samtal bl a. för stöd till ledare att uppnå mål och visioner. Coaching som hjälper medarbetare att fokusera för att uppnå bättre resultat t.e.x; karriärcoaching coaching bättre mat och motionsvanor med coaching.

Vi hjälper medarbetare att utveckla sina starka sidor och bli tryggare i sin yrkesroll. Coaching samtalen är konkreta och inriktade på att hitta lösningar och vägar som leder framåt och ökar självmotivationen, bättre prestationer och ökad arbetsglädje.

Coachingsamtalen är cirka 50 minuter, mellan varje sammankomst ges hemuppgifter.

Kontakta: Mattias Sjödin för mer information:
mattias.sjodin@ktrheab.se