Kognitiv coaching för ledare

Kognitiv coaching och mental träning för ledare

Kognitiv Coaching är en metod för personlig utveckling och personligt ledarskap som har effekter på både individ, organisation och affärsverksamhet.

Kognitiv Coaching bidrar till att förbättra arbetsprestation och ökar arbetsglädjen och utveckla dig som chef och ledare.

Kognitiv Coaching hjälper oss att utnyttja tankens kraft på ett bättre sätt. Du lär dig fokusera på möjligheter mer än problem. Genom Kognitiv Coaching kan vi lära känna våra egna stressreaktioner och förändra våra tankemönster för att minska stressen i våra liv. Avslappningsträning som är en del av mental träning, ökar chans för återhämtning, vila och ökad energi.

Begreppet coaching används flitigt i dag och en vanlig definition av coaching är ”processer för att frigöra och utveckla människors potential. Mental träning som det även kallas handlar om att börja inse och utnyttja potentialen i tankens kraft.

Flera tusen vetenskapliga studier har visat att regelbundet praktiserande av mental träning leder till förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Ökad arbets- och livsglädje. Bättre arbetsprestation, bättre självkänsla och självförtroende.

Under en längre tid har mental träning används inom idrottsvärlden och idag ingår mental träning som en naturlig del i de flesta toppidrottsmän och toppidrottskvinnors totala träning. Inom arbetslivet och sjukvården växer intresset för mental träning. Studier visar att mental träning kan motverka olika påfrestningar, förbättra samarbete, arbetsprestationer och öka inlärningsförmågan.

Hittills har friskvårdsperspektivet lagt stor tonvikt på motionens och matens betydelse för att förebygga och bibehålla hälsa. Nu växer intresset för mental kan ha en avgörande roll för att förbättra vår livskvalitet. Mental träning har visat sig kunna förstärka immunsystemet och motverka sjukdomar.

Kognitiva Teamet erbjuder Kognitiv Coaching och mentral träning som stöd för  ledare att uppnå mål och visioner.

Kognitiv Coaching som hjälper ledaren att fokusera för att uppnå bättre resultat. Vi hjälper dig att att utveckla starka sidor och blir tryggare i din ledarroll.

Kognitiv Coaching samtalen är konkreta och inriktade på att hitta lösningar och vägar som leder framåt och ökar självmotivationen, bättre prestationer och ökar arbetsglädje. Kognitiv Coaching utgår från Kognitiv Beteendeterapi som är evidensabaserade metoder och visar på mycket goda resultat att uppnå förändringar.

Coachingsamtalen är cirka 50 minuter, mellan varje sammankomst ges hemuppgifter. Coachingstöd via mail och telefon ingår.

Vill du veta mer kontakta:
VD och leg. psykoterapeut, Anette Sjödin telefon 0707-609 919
anette.sjodin@kognitivateamet.com