Mindfulness

Mindfulness på jobbet

Utbildning för dig som vill bli mer närvarande på jobbet. Det finns undersökningar som visat att vi är endast 25 procent närvarande på jobbmöten.  På jobbet fattar vi viktiga beslut och vi utbyter ständigt tankar, ideer och erfarenheter med varandra.

Mindfulness d v s uppmärksamhetsträning hjälper dig att öka den mentala närvaron på jobbet. Att vara mer närvarande  i varje stund ger dig mera känsla av sinnesro och välbehag. Dessutom visar mindfulnessforskningen på att vi blir lungade, känner mindre stress under dagen samt upplever att vår prestationsförmåga ökar.

Utbildning i mindfulness på jobbet ger dig konkreta verktyg och råd hur du kan använda bli mer närvarande och uppleva mindre stress.

Kontakta oss om du vill veta mer hur vi kan hjälpa dig och dina medarbetare.
mattias.sjodin@ktrehab.se