Rehabilitering

Aktiv och kostnadseffektiv rehabilitering

Kognitiva teamet erbjuder aktiv rehabilitering till personer som är sjukskrivna för stressrelaterade besvär t ex utmattningstillstånd/utbrändhet, ångest/depression orsakad av stress, kronisk trötthet och fibromyalgi.

Våra metoder bygger på den senaste forskningen inom Kognitiv Beteendeterapi och visar på mycket goda resultat. Rehabiliteringen har som mål att hjälpa personen att återfå ett liv i balans samt minska stressupplevelsen med nya förhållningssätt och beteenden.
Stödja personen att återgå i arbete och minska sjukskrivningen.

Vi arbetar nära arbetsgivare och försäkringskassa för att återgång i arbete skall ske på bästa möjliga sätt.

I våra rehabiliteringsteam ingår professionella behandlare med spetskompetens för behandling av stress och utmattningsproblematik. Vi skräddarsyr rehabiliteringsinsatserna på ett kostnadseffektiv sätt utifrån den enskilde medarbetarens behov. I våra rehabiliteringsteam ingår legitimerade kognitiva- & beteendeinriktade psykoterapeuter. psykologer, psykiatriker,  smärtäkare och sjukgymnaster

Kontakta gärna mattias.sjodin@krtehab.se för mer information:

Läs mer på: https://kognitivateametrehab.se/vara-tjanster/

Tel 08-6000 300 eller info@ktrehab.se