Utbildning för ledare

Höstens kompetensutveckling & utbildningar

Kognitiva Teamet är ett av Sveriges mest kvalficerade team inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT) & Kognitiv & Beteendeinriktad Coaching (KBC). Vi erbjuder kvalificerade utbildningar. Våra metoder är evidensbaserade och bygger på den senaste forskningen inom psykologi och visar på mycket goda resultat.

Utbildning för ledare
Kognitiva Teamet erbjuder ett flertal olika utbildningsinsatser för ledare. Vi skräddarsyr utbildningen utifrån ledarens individuella behov.

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Livsbalans som ledare

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Framgångsrikt  förändringsarbete, lär dig att hantera olika reaktioner och motstånd med förändringar. Hur motiverar du medarbetare i samband med förändringar.

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Skapa ökad arbetglädje hos dina medarbetare

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Skapa friskare arbetsplats med hälsofrämjande ledarskap

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Bli en bättre konfilkthanterare

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Lär dig att motivera dina medarbetare

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Bekräfta och validera i bemötandet med medarbetare

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Hantera svåra samtal

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Stresshantering för chefer

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Utveckla ditt team till att bli ännu mera självständigt och effektivt

​Kontakta Anette Sjödin tel 0707 609 919 eller anette.sjodin@kognitivateamet.com
för kostnadsfri konsultation där vi hjälper dig att inventera vad ditt företag behöver.