Utbildning för ledare

Höstens kompetensutveckling & utbildningar

Kognitiva Teamet är ett av Sveriges mest kvalficerade team inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT) & Kognitiv & Beteendeinriktad Coaching (KBC). Vi erbjuder kvalificerade utbildningar. Våra metoder är evidensbaserade och bygger på den senaste forskningen inom psykologi och visar på mycket goda resultat.

Utbildning för ledare
Kognitiva Teamet erbjuder ett flertal olika utbildningsinsatser för ledare. Vi skräddarsyr utbildningen utifrån ledarens individuella behov.

Livsbalans som ledare

Framgångsrikt  förändringsarbete, lär dig att hantera olika reaktioner och motstånd med förändringar. Hur motiverar du medarbetare i samband med förändringar.

Skapa ökad arbetglädje hos dina medarbetare

Skapa friskare arbetsplats med hälsofrämjande ledarskap

Bli en bättre konfilkthanterare

Lär dig att motivera dina medarbetare

Bekräfta och validera i bemötandet med medarbetare

Hantera svåra samtal

Stresshantering för chefer

Utveckla ditt team till att bli ännu mera självständigt och effektivt

​Kontakta Anette Sjödin tel 0707 609 919 eller anette.sjodin@kognitivateamet.com
för kostnadsfri konsultation där vi hjälper dig att inventera vad ditt företag behöver.