Utbildning för personal

Utbildning för medarbetare

Kognitiva Teamet erbjuder ett flertal olika utbildningsinsatser för medarbetare. Vi skräddarsyr utbildningen utifrån medarbetares behov.

Mindre stress mera liv.

Lär dig att hantera förändringar.

Ökad arbetsglädje

Långtidsfrisk medarbetare

Bli en bättre konflikthanterare

Öka prestation och motivation

Stresshantering

Bli ännu bättre på att arbeta i team