Utbildning för personal

Utbildning för medarbetare

Kognitiva Teamet erbjuder ett flertal olika utbildningsinsatser för medarbetare. Vi skräddarsyr utbildningen utifrån medarbetares behov.

Mindre stress mera liv.

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Lär dig att hantera förändringar.

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Ökad arbetglädje

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Långtidsfrisk medarbetare

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Bli en bättre konflikthanterare

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Öka prestation och motivation

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Stresshantering

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#e37b00″] Bli ännu bättre på att arbeta i team