Integritetspolicy – GDPR

Pga. den nya dataskyddsförordningen, GDPR, vill vi informera er om att dina kontaktuppgifter så som, e-postadress, telefonnummer och finns i användarregister hos vårdadministratören, på Kognitiva Teamet Rehab under pågående rehabiliteringsärende.

Uppgifter lämnas inte ut till någon utomstående och raderas efter avslutat ändamål.

Dina kontaktuppgifter på sedvanligt sätt i vårt journalsystemet Take Care enligt Socialstyrelsen journalskrivningsföreskrifter.

Vid frågor vänligen kontakta Verksamhetschef anette.sjodin@kognitivateamet.com