Outplacement

Outplacement
Outplacement är en professionell och konkret ”hjälp till självhjälp” för anställda att gå vidare från en anställning till en annan. Vi hjälper till då företaget och den anställde av en eller annan orsak har behov att gå skilda vägar.

Outplacement innebär att vi genom individuell handledning ger individen de redskap som krävs för att så snabbt som möjligt hitta en ny anställning.

Outplacementservice gör det enklare för företaget att i en svår avgångssituation nå en för samtliga inblandade parter positivare effekt.

Vid Outplacementservice hos ett företag förmedlar vi seriositet och ett starkt ansvarstagande för de anställda.