Privatförsäkring

Privat sjukvårdsförsäkring

Många företag erbjuder sina anställda en sjukvårdsförsäkring. Du kan även teckna en sjukvårdsförsäkring helt privat. Vi samarbetar med de flera försäkringsbolag. Vill du veta om din försäkring gäller hos Kognitiva Teamet, kontakta ditt försäkringsbolag.


Hur går det till?

Kognitiva Teamet samarbetar med flera försäkringsbolag. Du behöver remiss från behöver remiss från försärkingsbolagets läkare. Inom ramen för din försäkring får du upp till tio samtal med en leg. psykolog eller leg. psykoterpaeut med KBT inriktning eller psykodynamisk inriktning